Fysioterapi/sjukgymnastik

Först får du berätta om din situation, vad för besvär du har och på vilket vis det begränsar dig. Efter det så inspekterar jag din hållning och ditt rörelsemönster samt känner manuellt efter med mina händer hur det drabbade området svarar.

Utifrån svaren kommer vi överens om ett behandlingsupplägg.

Vanligtvis brukar den bästa effekten komma i en kombination av Fasciabehandling och att vi går igenom övningar som du utför hemma rutinmässigt. Medvetenhet om hur du kan förändra ogynnsamma rörelsemönster i din vardag är viktigt.

Vi går igenom en övning åt gången och tränar på korrekt utförande. Jag kan filma dig med din telefon under utförandet om du så önskar  och du får själv teckna ner för att minnas om du så vill. På så vis går vi inte
igenom mer än vad du klarar av att ta till dig.


1 timme Fysioterapi och Fasciabehandling

kostar 650kr (from september 700kr).